พีทีที ลูบริแคนท์ส เปลี่ยนขยะพลาสติก

เป็นแกลลอนน้ำมันหล่อลื่น Performa Synthetic Eco Car

 

พีทีที ลูบริแคนท์ส แบรนด์ภายใต้ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR มุ่งมั่นสานต่อภารกิจรักษ์โลกด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย เปิดตัวแกลลอนน้ำมันหล่อลื่น เพอร์ฟอร์มา ซินเธติค อีโคคาร์ (Performa Synthetic Eco Car) ที่ผลิตจากเม็ดพลาสติกรีไซเคิล

แกลลอนน้ำมันหล่อลื่น เพอร์ฟอร์มา ซินเธติค อีโคคาร์ (Performa Synthetic Eco Car) เกิดจากแนวคิดในการนำพลาสติกรีไซเคิล หรือ Post-Consumer Recycled (PCR) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้ว เช่น ขวดพลาสติก บรรจุภัณฑ์พลาสติก และถุงพลาสติก เป็นต้น มาเปลี่ยนขยะให้มีคุณค่า โดยพลาสติกเหล่านี้จะถูกนำไปคัดแยก ทำความสะอาด และบดย่อยให้เป็นเม็ดพลาสติกขนาดเล็ก จากนั้นจึงนำไปผ่านกระบวนการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ทำให้แกลลอน Performa Synthetic Eco Car ไม่ได้เป็นเพียงบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน ป้องกันการรั่วซึม อีกทั้งยังช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันหล่อลื่น

 

นับเป็นนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดสัดส่วนการใช้พลาสติกใหม่ (Virgin Plastic) และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลาสติกรีไซเคิล (PCR) รวมทั้งช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลพิษ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจของ OR ที่มุ่งเน้นการสร้างความยั่งยืน โดยดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายปี 2030 ผ่าน OR SDG โดยเฉพาะในด้าน “G” หรือ “Green” ที่มุ่งสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด สร้างสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงไปกับ พีทีที ลูบริแคนท์ส ซึ่งมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ด้วยการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ Performa Synthetic Eco Car เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook PTT Lubricants Thailand และ Website https://pttlubricants.pttor.com/