มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป

คว้ารางวัล Dealer Sustainability Awards 2023

 

บริษัท มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ บีเอ็มดับเบิลยู และ มินิ อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ภายใต้บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGC-ASIA รับมอบรางวัลยอดเยี่ยมด้านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Excellence in Circularity Initiatives) จากโครงการ ‘Share for More’ ในงานประกาศรางวัลด้านความยั่งยืน ‘Dealer Sustainability Awards 2023’ ซึ่ง บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเครือข่ายผู้จำหน่าย ที่มีวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจและแนวทาง ในการสร้างความยั่งยืนทางสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

 

มร. อเล็กซานเดอร์ บารากา ประธานและซีอีโอ บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย กล่าวว่า “การแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างแท้จริง จะสำเร็จลุล่วงได้ก็ต่อเมื่อทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจกัน เป็นสาเหตุที่เราผลักดันแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในเครือข่ายผู้จำหน่าย บีเอ็มดับเบิลยู และ มินิ อย่างเป็นทางการของเรามาอย่างต่อเนื่อง รางวัล Dealer Sustainability Awards 2023 ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นอันน่าประทับใจ จากพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อสร้างอนาคตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และมีความยั่งยืนมากขึ้น ทั้งหมดนี้ ต่างตรงตามวิสัยทัศน์ระดับโลกของ บีเอ็มดับเบิลยู ในการบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนตลอดห่วงโซ่คุณค่า ภายในปี พ.ศ. 2593”

 

ดร. สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เอ็มจีซี-เอเชีย ดำเนินธุรกิจโดยยึดหลัก ESG หรือแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 3 ปัจจัยหลัก คือ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และธรรมาภิบาล (Governance) เรามีความมุ่งมั่นในการพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานขององค์กร รวมทั้งตระหนักในความสำคัญของการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นประเด็นท้าทาย และเป็นความรับผิดชอบของภาคธุรกิจ ที่ต้องมีส่วนร่วมในการลดภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ โดยทุกปีบริษัทได้ดำเนินการจัดประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization : CFO) เพื่อรับทราบข้อมูลการปล่อยและดูดกลับก๊าซเรือนกระจกที่เกิดขึ้น ตามการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1: 2018 เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหารจัดการ และเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากกิจกรรมต่าง ๆ ของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวสู่การเป็นองค์กรคาร์บอนต่ำในอนาคต”

Share for More’ เป็นโครงการที่ มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป ตั้งเป้าหมายในการจัดการกับปัญหาขยะบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รวมถึงวัสดุต่าง ๆ ในทุกภาคส่วนขององค์กร เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ หรือนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านอื่น เริ่มจากการทำแค็ตตาล็อกจัดหมวดหมู่สิ่งของและวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ก่อนนำผลสำรวจที่ได้ส่งต่อให้กับทีมงาน เพื่อสร้างแผนปฏิบัติงานต่อไป ไม่เพียงเท่านั้น ยังร่วมบริจาคปฏิทินเก่า เพื่อนำไปผลิตหนังสืออักษรเบรลล์ สำหรับผู้พิการทางสายตาอีกด้วย

 

นอกจากนี้ ยังมีการริเริ่มโครงการต่าง ๆ เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14064-1:2018 ซึ่งเป็นเครื่องหมายยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมว่า องค์กรสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาคธุรกิจ และมีส่วนร่วมในการแก้ไขภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป 

ปัจจุบัน มิลเลนเนียม ออโต้ กรุ๊ป มีโชว์รูม 10 สาขาทั่วประเทศ แบ่งเป็นกรุงเทพฯ คือ พระรามที่ 4, ลาดพร้าว, เอกมัย, พระรามที่ 3, สยามพารากอน และไอคอนสยาม สาขาต่างหวัด คือ อุบลราชธานี, ภูเก็ต, หาดใหญ่ และสุราษฎร์ธานี

สอบถามข้อมูล โทร.1286 Millennium Auto Connect Line: https://bit.ly/2Z3ou46 (@millenniumauto), https://www.millenniumauto.co.th